автонумерування


автонумерування
-я, с.
Розподілення документа на сторінки з їх автоматичним нумеруванням програмами обробки текстів.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.